Wijziging marifoonkeuring

Stuurgroep Lauwersmeer
Waarschip
CIV Lauwersoog
Sailing Architect
De IJssel
Baggerbedrijf de Boer
Amasus
Multibat

Bij de CAMR hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit is tevens af te leiden uit onze uitrustingscontrolelijst. Een onderdeel daarvan is de marifoonkeuring. In voorgaande edities was het (laten) uitvoeren van deze controle niet voor iedereen duidelijk en bracht dit extra kosten met zich mee. Daarom hebben we deze marifoonkeuring aangepast.

Het doel van deze aanpassing is dat deelnemers van te voren weten waar op wordt gekeurd en de keuring eventueel ook zelf al kunnen uitvoeren bij het gereedmaken van het schip. Dit voorkomt extra kosten voor het laten uitvoeren van een keuring en moet zorgen dat de werking van de installatie grotendeels zelf kan worden uitgevoerd.

Een marifoon is verplicht voor deelnemers aan de CAM Race. Nood-, spoed- en veiligheidscommunicate op het water gaat via de marifoon. Geadviseerd wordt een zgn. combimarifoon, deze is omschakelbaar voor gebruik op binnenwateren en voor de zeevaart. Voor binnenwateren (zendvermogen maximaal 1 Watt) is ATIS verplicht en voor de zeevaart (met een zendvermogen van maximaal van 25 Watt) moet een MMSI-nummer
ingeprogrammeerd zijn. Omdat communicatie altijd mogelijk moet zijn moet er een noodantenne aan boord zijn, dit geldt ook voor de AIS. Voor marifoon en AIS kan eenzelfde type VHF-antenne worden gebruikt (dezelfde VHF-frequentieband).

Het meten van de marifoon- en AIS-installaties.

De goede werking van de marifoon en de AIS-installatie wordt bepaald door de apparatuur, de connectoren, de antennekabel en de toegepaste antenne(s). De Staande Golf Verhouding (SWR) van deze installaties moet minder dan 1:2,0 bedragen. Dit wijzigt de tekst “with no more than 40% power loss.” van de regels 3.29.2(b) en 3.29.13(b) van de OSR. De gehele installatie dient goedgekeurd te zijn. Een goedkeuringsbewijs van na 1 januari van het jaar van de start moet kunnen worden overlegd. Dit kan bv een naar waarheid ingevulde checklist “Testformulier Maritieme zend/ontvangstapparatuur” zijn.

De betreffende informatie over maritieme zend/ontvangstinstallaties is te vinden bij de Documenten.