Wijziging indeling startgroepen

De TwoHanded klasse start in startgroep 4 – Zwart. Dit wijzigt de wedstrijdbepalingen bijlage A ‘Startrooster en indeling van de klassen’.