Wijziging indeling startgroepen

Provincie Friesland
Provincie Groningen
Jachthaven Noordergat
Vrolijk Watersport
Stuurgroep Lauwersmeer
Waarschip
CIV Lauwersoog
Sailing Architect

De TwoHanded klasse start in startgroep 4 – Zwart. Dit wijzigt de wedstrijdbepalingen bijlage A ‘Startrooster en indeling van de klassen’.