Wijziging indeling startgroepen

Sailing Architect
De IJssel
Baggerbedrijf de Boer
Amasus
Multibat
De Borduurmeesters
De Vries UK Masten enzo
Gemeente Dongeradeel

De TwoHanded klasse start in startgroep 4 – Zwart. Dit wijzigt de wedstrijdbepalingen bijlage A ‘Startrooster en indeling van de klassen’.