Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Stuurgroep Lauwersmeer
Waarschip
CIV Lauwersoog
Sailing Architect
De IJssel
Baggerbedrijf de Boer
Amasus
Multibat

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking.

De laatste tijd wordt er in de media nogal wat aandacht aan besteed. Deze wetgeving moet er voor zorgen dat de persoonsgegevens beter worden beschermd door versterking van de rechten van de betrokkenen. De wet geldt voor alle organisaties, groot en klein. Ook voor stichtingen zoals die van ons, welke een wedstrijd organiseren.

Ook wij als Stichting Colin Archer Memorial Race verzamelen gegevens van deelnemers aan de wedstrijd, vrijwilligers en anderen welke betrokken zijn bij de organisatie van de race. Vaak zijn dit persoonsgegevens welke privacy gevoelig zijn. Deze gegevens zijn echter nodig om de CAM Race te organiseren. Denk hierbij aan de deelnemerslijst met de daaruit voortvloeiende startlijst, de lijst om te zien of er aan de financiële verplichtingen is voldaan, de finishlijst, enz.
Ook een lijst van vrijwilligers. En de inhoud van deze website kan gegevens bevatten welke onder de AVG vallen. We zullen de gegevens nooit aan derden geven, ook niet aan sponsoren welke iedereen zou kunnen benaderen voor commerciële doeleinden.

Met dit bericht willen we jullie informeren dat we de AVG serieus nemen. We zullen via dit medium jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Het Bestuur van de Colin Archer Memorial Race

April 2018